Blanks uit Groningen vertelt in Beste Zangers hoe een dieptepunt in zijn leven hem in de muziek bracht. 'Ik ken niemand die zo van het moment kon genieten als Joost' (2024)

Blanks (zanger Simon de Wit) stond donderdagavond tot zijn verrassing centraal in de serie Beste Zangers op AVROTROS. Op de avond van zijn vijfentwintigste verjaardag kreeg hij ‘zes muzikale cadeautjes’ en deed hij uit de doeken dat zijn leven, hoewel meestal een feest, ook zijn downs heeft gekend.

De avond zou eigenlijk in het teken van zanger Jaap Reesema staan, maar nadat Blanks eerst al getrakteerd wordt op een ,,doodenge vlucht” in een piepklein vliegtuigje waarin hij ,,net niet over zijn nek gaat”, wordt hij vlak voor het muzikale gedeelte van Beste Zangers ook verrast met de mededeling dat het zíjn avond wordt, ter ere van zijn vijfentwintigste verjaardag. (op de dag van de opname, red.)

De andere Beste Zangers zijn niets dan positief over Blanks. Claudia de Breij (,,Jaloersmakend zoveel als hij kan”), Nielson (,,Inspirerend”), Jaap Reesema (,,Hij kan álles en áltijd met een lach) en ook Ferdi Bolland, Lorita Serena en Roxeanne Hazes zijn vol lof.

Miljonair worden

Blanks, geboren in Utrecht maar getogen in Groningen, maakte van kleins af aan muziek. Zijn plan was miljonair worden met een app: hij studeerde informatiekunde aan de RUG, haalde zijn master, maar dook toen vol de muziek in. In 2018 ging een door hem ,,in een middagje in elkaar geflanste” styleswap van Better Now van Post Malone viraal.

Het is dit liedje dat Claudia de Breij omtoverde tot haar eigen versie: Hoe kon ik denker dat het beter kon . Sarita Lorena zingt een eigen versie van Dance alone , in een mix van Nederlands, Engels en Portugees. Jaap Reesema maakte een eigen versie van het Blanks nummer I’m sorry : Ik hoor alleen bij jou . Het staat voor de tijd die muzikanten in hun muziek stoppen en hoeveel offers daarvoor gebracht worden. Het komt duidelijk binnen bij Blanks, die met open mond zit mee te deinen.

Verongelukt

Jan Smit vraagt of Blanks een leuke leerling was en Blanks vertelt over zijn tijd op de vrijeschool, waar hij het heerlijk vond veel te schrijven, textiel te bewerken en te tekenen. Smit: ,,Jouw leven lijkt een groot feest”. Zo voelt het wel soms, beaamt Blanks. Maar hij heeft ook ,,downs” gekend. Op zijn negentiende verloor hij zijn beste vriend. ,,We waren samen op zomervakantie geweest, ons bandje kwam net weer bij elkaar en toen belde zijn broer, dat Joost was verongelukt.”

Winkelcentrum uitgezet

Het heeft zijn leven en dat van zijn vriendengroep veranderd, zegt Blanks. De helft van de groep veranderde van studie en Blanks stortte zich in de muziek. Met succes. Waar zijn eerste YouTube account (‘Potvis 2’) 48 abonnees had, heeft zijn huidige kanaal (Music by Blanks) er 1,3 miljoen. Hij heeft fans over de hele wereld. In New York werd hij onlangs een winkelcentrum uitgezet omdat een door hem georganiseerde meet-up met fans veel te druk werd.

Blanks schreef na het overlijden van Joost het nummer Don’t stop , over hoe je elke dag zou moeten genieten van het leven. Roxeanne Hazes zingt er haar eigen versie van, waarin ze korte metten maakt met haar angsten. Blanks zegt niemand te kennen die zo van het moment kon genieten als Joost en het ,,bizar mooi te vinden dat Hazes dit in zijn liedje vond”.

Rat in tent

Jarenlang ging hij op muziekkamp Vuurvlieg, zo vertelt Blanks aan Jan Smit. Als tiener was hij aandoenlijk naïef. ,,Het eerste jaar dat ik meeging zat er een leuk meisje in de tent naast mij. Ik had niet door dat ze mij leuk vond. ’s Nachts klopte ze op mijn tent, ze zei dat er een rat in haar tent zat en of ik wilde helpen. Ik heb die hele tent doorzocht maar vond niets. Ze kwam nog een keer, ik vond weer niets en haalde om haar te helpen de leiding erbij. Jaren later hoorde ik dat dat meisje gewoon graag bij mij in de tent had willen kruipen.”

Ferdi Bolland zingt het Blanks nummer Except for you in eighties stijl en Nielson brengt een eigen versie van New rules van Dua Lipa ( Spelregels) voor Blanks, die de avond tot zijn meest favoriete verjaardag ooit uitroept. Hij werd het meest geraakt door het lied van Reesema.

Zijn plan?, vraagt Jan Smit tenslotte. ,,Lekker naar Amerika en daar hits schrijven. Daar zit de wereldindustrie van de muziek.”

Blanks uit Groningen vertelt in Beste Zangers hoe een dieptepunt in zijn leven hem in de muziek bracht. 'Ik ken niemand die zo van het moment kon genieten als Joost' (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 5233

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.